DNTN MÂY TRE LÁ XUẤT KHẨU HỮU THẠNH
Địa chỉ: KP7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Hotline: 0166.862.5977 -  02743648058 
Fax: 02743648060
Email: huuthanhrattan@yahoo.com.vn
Website: www.maytrelahuuthanh.com
Thông tin liên hệ
Họ tên:
Email:
(E-mail)
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nội dung: